english

Friderikov stolp


 

V prvi polovici 14. stoletja so Celjski grofje (1436. povzdignjeni v Celjske kneze) na naravni vzpetini postavili tako imenovani »bergfrid«. Obrambni stolp, s skoraj tri metre debelimi zidovi, je služil kot zadnje zatočišče pred napadalci. V prvem nadstropju 23 m visokega stolpa je bila urejena temnica, nad katero so se nahajali prostori namenjeni skladiščenju orožja in ostale opreme. V izvirni obliki je okoli celotnega vrhnjega nadstropja potekal obrambni hodnik.

Friderikov stolp nekoč
Friderikov stolp po obnovi
Notranjost Friderikovega stolpa

Legenda pravi, da je zaradi neodobravanja Friderikove poroke z Veroniko Deseniško, oče v obrambnem stolpu držal zaprtega sina, po katerem je stolp dobil tudi ime.

Z obnovo Friderikovega stolpa je Stari grad Celje bogatejši še za tretjo infrastrukturno pridobitev. Investicija “Celjski včeraj in jutri: Stari grad” je v obdobju 2007 – 2010 zajemala tri vsebinsko povezane sklope: ureditev dostopa do Friderikovega stolpa z večnamenskim stopniščem, zunanjo ureditev – ureditev potrebne infrastrukture za prireditve in turistične obiskovalce in sanacijo Friderikovega stolpa (otvoritev avgusta 2010).

V kleti stolpa se nahaja stalna razstava Teater groze – razstava mučilnih naprav srednjega veka.

On the other hand, some royal bridegrooms too https://justdomyhomework.com/ have been less than eager